Om Nettforlaget

Nettforlaget er et paraply-nettverk, for små utgivere og forlag i Norge og Norden. På våre sider vil du finne bokomtaler, vaskesedler og annen informasjon om utgivelser av bøker og beslektede publikasjoner. Hovedvekten vil foreløpig ligge på saksprosa og faglitteratur, men etter hvert vil spekteret utvides til også skjønnlitteraturen.

På disse websidene vil den enkelte utgivelse kun få en relativt kortfattet omtale, men du vil også finne linker som peker videre til hovedsider for den enkelte bok eller utgiver.

Purgatorio forlag står ansvarlig for denne nettsiden. Forlaget har foreløpig utgitt 4 titler, frittstående og i samarbeid med andre institusjoner. I begynnelsen av september er en ny bok ute på nettforlaget.no